Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Raad voor maatschappelijk welzijn van 23 MAART 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 februari 2021

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

2.Goedkeuring wijziging vertegenwoordiger algemene vergadering SVK-Isom

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

3.Goedkeuring aanpassing van bijlage 5 bij het arbeidsreglement

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links bijlage 6 arbeidsreglement.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

4.Goedkeuring reglement Minder Mobiele Centrale -  specifiek voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links RMW 20210323 Reglement MMC voor vervoer naar vaccinatiecentrum.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

5.Toegevoegd punt bij hoogdringendheid: Goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW

Aangenomen
Stemming acceptatie hoogdringend punt
eenparig.
Goedkeuring van de aanpassing van de RPR
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021