Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 APRIL 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 maart 2021


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

2.Intercommunales / IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering 18 mei 2021


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

3.Goedkeuring van de erfpachtakte m.b.t. de 10 woningen die aan de Geelse Huisvesting in beheer worden gegeven


23 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 stemmen tegen: Bart Sas (Groen) en Marc Stijnen (Groen).
 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

4.Vaststelling jaarrekening 2020 OCMW


17 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
8 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Bart Sas (Groen), Marc Stijnen (Groen), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA) en Ly Pauwels (N-VA).
 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links Documentatie bij jaarrekening 2020 Kasterlee.pdf
Jaarrekening 2020 Kasterlee.pdf
ODAA_overzicht_doelstellingen__actieplannen_en_acties_2021_03_30_15_06_56.pdf