Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Gemeenteraad van 23 MAART 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 februari 2021


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

2.Centraal Kerkbestuur / advies jaarrekeningen kerkfabrieken 2020


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

3.Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentra


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

4.Goedkeuring aanpassing bijlage 5 bij het arbeidsreglement


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement bijlage 5 - samenstelling BOC GR 022021.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

5.Goedkeuring van de aanpassing aan het retributiereglement op het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen, aktenames en meldingen


22 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 onthoudingen: Bart Sas (Groen) en Marc Stijnen (Groen).
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links 20210323 retributiereglement verstrekken van inlichtingen en afleveren van attesten.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

6.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021020 "Vegen goten 2021 - 2025"


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

7.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021021 "Aanleg wandel -en fietspad Harredonken - Broekstraat"


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

8.Voorlopige vaststelling gemeentelijk rooilijnplan De Maneschijn voor verplaatsing of verlegging van een gemeenteweg, zijnde voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

9.Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling A202010, LRD Landmeting, Holven 162, 2440 Geel. Voor een perceel gelegen Kasterlee, Zwaluwendreef, 2de afdeling, sectie D, nr. 223 K 26


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

10.Goedkeuring subsidiereglement tussenkomst huur in alternatieve locaties in het kader van het vaccinatiecentrum Tielenhei


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links Subsidiereglement_tussenkomst_huur.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

11.Goedkeuring huishoudelijk reglement en statuten van de sportraad


eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links 210224 HHR sportraad DEF.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

12.Toegevoegd punt bij hoogdringendheid: Goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur


Stemming acceptatie hoogdringend punt
eenparig.
goedkeuring van de aanpassing van de RPR
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021