Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 22 MAART 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

3.Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

4.Goedkeuring verschuiving meerjarenplan


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

5.Bezwaarschrift  - belasting op leegstand van woningen en gebouwen - aanslagjaar 2020 - F. 19951

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

6.Voorstel tot onwaarde - belasting op riolering  - aanslagjaar 2021 - fiche 19914

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

7.Voorstel tot onwaarde - milieubelasting - aanslagjaar 2016 en 2017 - fiche 14573

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

8.Goedkeuring vorderingsstaat nr.6 van In Re Bo bvba voor opdracht “Renovatie OC Lichtaart” bestek 2019068

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

9.Goedkeuring vorderingsstaat nr.1 van WASE WEGENBOUW (WAWEBO) voor opdracht “Onderhoudswerken wegen 2020 - 2022 (asfalt, beton) - Perceel 2 (Onderhouds- en herstellingswerken aan betonwegen)” bestek 2020004

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

10.Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's inzake bestek 2021021 "Aanleg wandel -en fietspad Harredonken - Broekstraat "

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

11.Goedkeuring gunning inzake bestek 2021007 "Sloop van 2 woningen: Pastorie Tielen en Woning Mgr Cardijnstraat"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

12.Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden inzake bestek 2012024 "Aankoop 7 picknickbanken"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

13.Goedkeuring definitieve oplevering inzake bestek 2018014 Vloerrenovatie Ligahof Lichtaart

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

14.Goedkeuring toetreding GSD-hospitalisatieverzekering 2022-2025

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

15.Goedkeuring aanvraag KLJ Kasterlee voor kampvervoer op zondag 11 juli 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

16.Goedkeuring aanvullend reglement voor invoering zone verboden parkeren en stilstaan op de Tielensteenweg + 3,5 ton met uitzondering van vergunninghouder.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Punt bijlagen/links Uittreksel CBS 22 maart 2021 - goedkeuring AR voor invoering zone verboden parkeren en stilstaan Tielensteenweg.pdf
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

17.Goedkeuring aanvullend reglement voor het invoeren van zone 30 en tonnagebeperking in de bloemenwijk en omgeving in Lichtaart.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Punt bijlagen/links Uittreksel CBS 22 maart 2021 - goedkeuring AR voor het invoeren van zone 30 en tonnagebeperking bloemenwijk.pdf
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

18.Omgeving / Omgevingsvergunning OMV2020343 / Beslissing / functiewijziging van een runderstal naar opslagruimte en verandering door uitbreiding van een (gemengd) veeteeltbedrijf op een perceel gelegen Isschot 38 en 40, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 289 E en (afd. 1) sectie C 289 H / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

19.OMV2020357 / Melding van een overname van een tuinbouwbedrijf van Ludovicus Fleerackers, Luc Fleerackers en Anne Wolput FV op een perceel gelegen Hemelrijk 3 en 5, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 660 N / Akteneming

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

20.Beslissing / OMV2020357 / Hernieuwing en verandering van een tuinbouwbedrijf op een perceel gelegen Hemelrijk 3 en 5, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 660 N / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

21.Omgevingsvergunning OMV2020389 / Beslissing / regularisatie voor het verwijderen van een houtkant op een perceel gelegen Roeyken z.n., 2460 Lichtaart, (afd. 2) sectie A 1016 A en (afd. 2) sectie A 1019 A / Voorwaardelijk vergund


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

22.Omgevingsvergunning OMV2020402 voor het slopen en herbouwen van een bijgebouw tot paardenstal en het aanleggen van een vijver met plantenbak op een perceel gelegen Cawinkel 1, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie F 1136 B en (afd. 2) sectie F 1136 C / Weigering

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

23.Omgevingsvergunning OMV2020427 voor het bouwen van een eengezinswoning en een garage, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Oosthukkel , 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 817 H/deel en (afd. 2) sectie C 817 K/deel lot 2 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

24.Omgevingsvergunning OMV2020448 voor het bouwen van een eengezinswoning met praktijkruimte, het bouwen van een tuinhuis met overdekt terras, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen Westhukkel , 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 878 A / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

25.Omgeving / Omgevingsvergunning OMV20215 / Beslissing / Het bouwen van een woning, het aanleggen van terras en verharding en het plaatsen van een bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van de werken op een perceel gelegen Slagmolenstraat z.n., 2460 Tielen, (afd. 3) sectie B 543 D / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

26.Omgeving / Omgevingsvergunning OMV202111 / Beslissing / Het plaatsen en exploiteren van een ondergrondse gastank op een perceel gelegen Snepkenshof 17, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie E 228 S20 / Vergunning

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

27.Omgevingsvergunning OMV202135 voor het kappen van bomen op een perceel gelegen Kerkstraat 165, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 169 K lot 2 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

28.Omgevingsvergunning OMV202136 voor het regulariseren, verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met overdekt terras, het bouwen van een tuinberging, het slopen van een tuinberging en een duiventil, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Sint-Rochusstraat 20, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 261 K / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

29.Omgevingsvergunning OMV202143 voor het bouwen van een bijgebouw met houtstapelplaats en het verwijderen van de bestaande overdekte constructie op een perceel gelegen Kempenstraat 39, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie F 422 V2 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

30.Omgeving / Aktename omgevingsvergunning OMV2021113ME voor het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen Engakkers 8, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 631 C lot 7

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

32.Omgeving / Lokale Woontoets / Renovatie Hofstraat - Geelse Huisvesting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

33.Omgeving / Lokale Woontoets / Breemakkers - De Ark

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

34.Aanmelding met verzoek tot scopingsadvies “grondwaterwinning Poederlee – en grondwaterwinning Gierle" / advies

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

35.Milieu/ Bike2school incentiveringsbudget

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

36.Kleine Nete / opstart strategisch project II en subsidiemogelijkheden

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 MAART 2021

 

37.Vrije Tijd / Evenementen: goedkeuring aanvraag kienactiviteit EDN Productions dd. 210515 - OC Tielen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021