Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Vast bureau van 8 MAART 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

3.Ontslagbesluit pensionering vast benoemd ambtenaar - technisch medewerker-verzorgenden met ingang van 01 september 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

4.Aanvaarding ontslag wegens pensionering - contractueel personeelslid - technisch beambte schoonmaak - 1 augustus 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

5.Aanvaarding ontslag wegens pensionering - contractueel personeelslid - technisch beambte schoonmaak - 1 september 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

6.Aanvaarding ontslag wegens pensionering - contractueel personeelslid - technisch medewerker verzorgenden  - 1 december 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

7.Goedkeuring bestelbons, facturen en vorderingen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021