Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Vast bureau van 19 JULI 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

2. Personeel / Aanvaarding resultaten selectieprocedure voor stafmedewerker kansarmoede (niveau B1-B3, voltijds, contractueel voor onbepaalde duur)

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

4. Goedkeuring bestelbons, facturen en vorderingen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

5. Kennisname statutenwijziging SVK-ISOM


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

6. Goedkeuring doorstart geintegreerd breed onthaal

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021