Gemeente Kasterlee

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 23 MAART 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 februari 2021

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

2.Goedkeuring wijziging vertegenwoordiger algemene vergadering SVK-Isom

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

3.Goedkeuring aanpassing van bijlage 5 bij het arbeidsreglement

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

4.Goedkeuring reglement Minder Mobiele Centrale -  specifiek voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum

Publicatiedatum: 15/03/2021