Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 31 augustus 2021

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

2. Goedkeuring statutenwijziging SVK-ISOM

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

3. Goedkeuring huishoudelijk reglement Lokaal opvanginitiatief Kasterlee

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Punt bijlagen/links HHR_LOI_Kasterlee_NIEUW.pdf