Gemeente Kasterlee

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 31 augustus 2021

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

2. Goedkeuring statutenwijziging SVK-ISOM

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

4. Kennisname goedgekeurde projectaanvraag "Mentaal Welzijn"

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

3. Goedkeuring huishoudelijk reglement Lokaal opvanginitiatief Kasterlee

Publicatiedatum: 20/09/2021