Gemeente Kasterlee

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 APRIL 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 maart 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

2.Intercommunales / IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering 18 mei 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

3.Goedkeuring van de erfpachtakte m.b.t. de 10 woningen die aan de Geelse Huisvesting in beheer worden gegeven

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

4.Vaststelling jaarrekening 2020 OCMW

Publicatiedatum: 19/04/2021