Gemeente Kasterlee

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 23 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 26 januari 2021

Publicatiedatum: 15/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

2.Principiële goedkeuring van de overdracht van de woningen van het OCMW in de Breemakkers aan de Ark

Publicatiedatum: 15/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

3.Formele vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 door toezicht

Publicatiedatum: 15/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

4.Goedkeuring nominatieve subsidie voor Feestvarken vzw

Publicatiedatum: 15/02/2021