Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Raad voor maatschappelijk welzijn van 31 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 22 juni 2021

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

2. Goedkeuring aanpassing van de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Punt bijlagen/links 20210706 - protocol - Wijzigingen aan de RPR van het gemeente- en ocmw personeel.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

7. Goedkeuring gecoördineerd besluit dagelijks bestuur, delegaties en visum

21 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 stemmen tegen: Bart Sas (Groen) en Stien Buts (Groen).
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021