Gemeente Kasterlee

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 31 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 22 juni 2021

Publicatiedatum: 23/08/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

2. Goedkeuring aanpassing van de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW

Publicatiedatum: 23/08/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

3. Kennisname jaaroverzicht Fonds Coorevits 2021

Publicatiedatum: 23/08/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

4. Kennisname besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kasterlee.

Publicatiedatum: 23/08/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

5. Rapportering financieel directeur

Publicatiedatum: 23/08/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

6. Kennisname opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020 - 2025 eerste semester 2021

Publicatiedatum: 23/08/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

7. Goedkeuring gecoördineerd besluit dagelijks bestuur, delegaties en visum

Publicatiedatum: 23/08/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

8. Kennisname herbevestiging Noodopvangplan Kempen

Publicatiedatum: 23/08/2021