Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Gemeenteraad van 28 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 31 augustus 2021

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

2. Goedkeuring van de aanpassing van het toelagereglement in het kader van Diftar vanaf 1 januari 2022

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Punt bijlagen/links 20210928 Toelagereglement in het kader van Diftar.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

3. Goedkeuring toetreding en statutenwijziging SVK-ISOM + voordracht vertegenwoordiger algemene vergadering en bestuursorgaan

eenparig.
 

Stemming
aangenomen na geheime stemming: 22 stemmen voor;
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

4. Goedkeuring nominatieve subsidie voor kunstwerk AZ Herentals

22 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Bart Sas (Groen), Marleen Verbeek (CD&V), Stien Buts (Groen), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
1 onthouding: Maria Van Laer (Vlaams Belang).
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

5. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021057 Raamovereenkomst boeken bibliotheek Kasterlee 2022-2024

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

7. Goedkeuring visie sociaal wonen

21 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 stemmen tegen: Bart Sas (Groen) en Stien Buts (Groen).
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

8. Ondertekening Lokaal energie en Klimaatpact

Amendement Groen
2 stemmen ja: Bart Sas (Groen) en Stien Buts (Groen).
15 stemmen tegen: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
6 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang) en Ly Pauwels (N-VA).
 

Ondertekening energie- en klimaatpact
22 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Bart Sas (Groen), Marleen Verbeek (CD&V), Stien Buts (Groen), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
1 onthouding: Maria Van Laer (Vlaams Belang).
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

9. Goedkeuring aanpassing lokaal toewijzigingsreglement

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Punt bijlagen/links LTR_Kasterlee.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

10. Goedkeuring subsidiereglement jubileumvieringen voor erkende verenigingen

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Punt bijlagen/links 210928_GR_jubileumsubsidies.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

11. Goedkeuring subsidiereglement fuifbussen voor erkende verenigingen

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Punt bijlagen/links 210928 _GR_fuifbussubsidie.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

12. Toegevoegd punt / Goedkeuring van uitkleuren van jachtterreinen in Kasterlee

Artikel 1
eenparig.
 

Artikel 2
2 stemmen ja: Bart Sas (Groen) en Stien Buts (Groen).
21 stemmen tegen: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

13. Toegevoegd bij hoogdringendheid / Bekrachtiging engagementsverklaring Landschapspark Kleine  en Grote Nete

Stemming acceptatie hoogdringend punt
eenparig.
 

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/10/2021