Gemeente Kasterlee

Agenda Gemeenteraad van 28 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 31 augustus 2021

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

2. Goedkeuring van de aanpassing van het toelagereglement in het kader van Diftar vanaf 1 januari 2022

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

3. Goedkeuring toetreding en statutenwijziging SVK-ISOM + voordracht vertegenwoordiger algemene vergadering en bestuursorgaan

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

4. Goedkeuring nominatieve subsidie voor kunstwerk AZ Herentals

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

5. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021057 Raamovereenkomst boeken bibliotheek Kasterlee 2022-2024

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

6. Kennisgeving reglement van interne orde voor werking van de interne gemeentelijke veiligheidscel van de gemeente Kasterlee, Turnhout, Oud-Turnhout en Lille.

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

7. Goedkeuring visie sociaal wonen

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

8. Ondertekening Lokaal energie en Klimaatpact

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

9. Goedkeuring aanpassing lokaal toewijzigingsreglement

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

10. Goedkeuring subsidiereglement jubileumvieringen voor erkende verenigingen

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

11. Goedkeuring subsidiereglement fuifbussen voor erkende verenigingen

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

12. Toegevoegd punt / Goedkeuring van uitkleuren van jachtterreinen in Kasterlee

Publicatiedatum: 24/09/2021