Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Gemeenteraad van 27 APRIL 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 maart 2021

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

2.Goedkeuring aanstelling sanctionerend ambtenaar

Aangenomen
aangenomen na geheime stemming: 25 stemmen voor;
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

3.Intercommunales / IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering 18 mei 2021

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

4.Intercommunales / IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering 18 mei 2021

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

5.Intercommunales / TMVS: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2021

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

6.Intercommunales / IVEKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2021

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

7.Intercommunales / IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2021

Aangenomen
24 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Bart Sas (Groen), Marleen Verbeek (CD&V), Marc Stijnen (Groen), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
1 onthouding: Maria Van Laer (Vlaams Belang).
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

8.Goedkeuring van de invoering van het Diftar-systeem met ingang van 1 januari 2022

Aangenomen
18 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Bart Sas (Groen), Marleen Verbeek (CD&V), Marc Stijnen (Groen), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
1 stem tegen: Maria Van Laer (Vlaams Belang).
6 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA) en Ly Pauwels (N-VA).
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

9.Goedkeuring van de aanpassing van het retributiereglement voor het inzamelen van afval

Aangenomen
Goedkeuring aanpassing retributiereglement voor inzamelen van afval
18 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Bart Sas (Groen), Marleen Verbeek (CD&V), Marc Stijnen (Groen), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
1 stem tegen: Maria Van Laer (Vlaams Belang).
6 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA) en Ly Pauwels (N-VA).
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Punt bijlagen/links Uittreksel 27 april 2021 - punt 9.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

10.Goedkeuring van het toelagereglement in het kader van Diftar met ingang van 1 januari 2022

Aangenomen
22 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
3 onthoudingen: Bart Sas (Groen), Marc Stijnen (Groen) en Maria Van Laer (Vlaams Belang).
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Punt bijlagen/links Ontwerp toelagereglement Kasterlee 27 04 2021.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

11.Goedkeuring belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-systeem

Aangenomen
18 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Bart Sas (Groen), Marleen Verbeek (CD&V), Marc Stijnen (Groen), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
7 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang) en Ly Pauwels (N-VA).
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Punt bijlagen/links Uittreksel 27 april 2021 - punt 11.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

12.Goedkeuring belastingreglement - milieubelasting 2020-2021

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Punt bijlagen/links Uittreksel 27 april 2021 - punt 12.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

13.Goedkeuring tot toewijzing nominatieve subsidie van 7595 euro aan KFC De Kempen voor heraanleg velden in 2021

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

14.Vaststelling jaarrekening 2020 gemeente

Aangenomen
17 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
8 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Bart Sas (Groen), Marc Stijnen (Groen), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA) en Ly Pauwels (N-VA).
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Punt bijlagen/links ODAA_overzicht_doelstellingen__actieplannen_en_acties_2021_03_30_15_06_56.pdf
Documentatie bij jaarrekening 2020 Kasterlee.pdf
Jaarrekening 2020 Kasterlee.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

15.Goedkeuring jaarrekening 2020 OCMW

Aangenomen
17 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
8 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Bart Sas (Groen), Marc Stijnen (Groen), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA) en Ly Pauwels (N-VA).
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Punt bijlagen/links Documentatie bij jaarrekening 2020 Kasterlee.pdf
Jaarrekening 2020 Kasterlee.pdf
ODAA_overzicht_doelstellingen__actieplannen_en_acties_2021_03_30_15_06_56.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

16.Goedkeuring machtiging stad Herentals in kader van de samenwerkingsovereenkomst/ het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

17.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021025 "Stookplaatsrenovatie Gemeentehuis"

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

18.Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling W202018, Verhaert, Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk. Voor perceel gelegen in Kasterlee, Oosteneind, 1ste afdeling, sectie D, nr. 364 D

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

19.Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling A202025, Koenraad Wouters, Poederleeseweg 22, 2275 Lille. Voor een perceel gelegen Kasterlee, Molenberg, 3de afdeling, sectie C nr. 168 A

Aangenomen
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

20.Toegevoegd punt bij hoogdringendheid: Aankoop podiumwagen (nieuw of tweedehands) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Aangenomen
Acceptatie hoogdringd punt
eenparig.
eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 29/04/2021