Gemeente Kasterlee

Agenda Gemeenteraad van 27 APRIL 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 maart 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

2.Goedkeuring aanstelling sanctionerend ambtenaar

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

3.Intercommunales / IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering 18 mei 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

4.Intercommunales / IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering 18 mei 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

5.Intercommunales / TMVS: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

6.Intercommunales / IVEKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

7.Intercommunales / IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

8.Goedkeuring van de invoering van het Diftar-systeem met ingang van 1 januari 2022

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

9.Goedkeuring van de aanpassing van het retributiereglement voor het inzamelen van afval

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

10.Goedkeuring van het toelagereglement in het kader van Diftar met ingang van 1 januari 2022

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

11.Goedkeuring belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het Diftar-systeem

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

12.Goedkeuring belastingreglement - milieubelasting 2020-2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

13.Goedkeuring tot toewijzing nominatieve subsidie van 7595 euro aan KFC De Kempen voor heraanleg velden in 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

14.Vaststelling jaarrekening 2020 gemeente

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

15.Goedkeuring jaarrekening 2020 OCMW

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

16.Goedkeuring machtiging stad Herentals in kader van de samenwerkingsovereenkomst/ het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

17.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021025 "Stookplaatsrenovatie Gemeentehuis"

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

18.Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling W202018, Verhaert, Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk. Voor perceel gelegen in Kasterlee, Oosteneind, 1ste afdeling, sectie D, nr. 364 D

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 27 APRIL 2021

 

19.Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling A202025, Koenraad Wouters, Poederleeseweg 22, 2275 Lille. Voor een perceel gelegen Kasterlee, Molenberg, 3de afdeling, sectie C nr. 168 A

Publicatiedatum: 19/04/2021