Gemeente Kasterlee

Agenda Gemeenteraad van 23 MAART 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 februari 2021

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

2.Centraal Kerkbestuur / advies jaarrekeningen kerkfabrieken 2020

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

3.Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentra

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

4.Goedkeuring aanpassing bijlage 5 bij het arbeidsreglement

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

5.Goedkeuring van de aanpassing aan het retributiereglement op het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen, aktenames en meldingen

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

6.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021020 "Vegen goten 2021 - 2025"

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

7.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021021 "Aanleg wandel -en fietspad Harredonken - Broekstraat"

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

8.Voorlopige vaststelling gemeentelijk rooilijnplan De Maneschijn voor verplaatsing of verlegging van een gemeenteweg, zijnde voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

9.Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling A202010, LRD Landmeting, Holven 162, 2440 Geel. Voor een perceel gelegen Kasterlee, Zwaluwendreef, 2de afdeling, sectie D, nr. 223 K 26

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

10.Goedkeuring subsidiereglement tussenkomst huur in alternatieve locaties in het kader van het vaccinatiecentrum Tielenhei

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

11.Goedkeuring huishoudelijk reglement en statuten van de sportraad

Publicatiedatum: 15/03/2021