Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten Gemeenteraad van 31 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 22 juni 2021

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

2. Goedkeuring van de akte van opstal en intrekking van de bevestiging verlof tot bouwen - LRV De Lustige Dravers van Kasterlee

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

3. Goedkeuring aanpassing van de rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Punt bijlagen/links 20210706 - protocol - Wijzigingen aan de RPR van het gemeente- en ocmw personeel.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

5. Goedkeuring machtiging stad Herentals in kader van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst / het addendum van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID19-pandemie te versterken

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

6. Goedkeuring machtiging stad Herentals in kader van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst / het addendum van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID19-pandemie te versterken

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

7. Goedkeuring aanpassingen schoolreglementen schooljaar 2021/2022

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

11. Goedkeuring gecoördineerd besluit dagelijks bestuur, delegaties en visum

21 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 stemmen tegen: Bart Sas (Groen) en Stien Buts (Groen).
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

12. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2012050 "Kasterlee Schoolstraat wateroverlastproblemen"

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

13. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021051 "Aankoop drie duurzame voertuigen technische dienst"

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

14. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021053 "Heraanleg bloemenwijk fase 2 en 3"

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

15. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021052 "Inzetten van doelgroepwerknemers in natuur -en bosbeheer, landschapszorg en openbare reinheid 2022-2026"

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

16. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst autoluwe fietsroute Poederlee - Tielen

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

17. Aankoop percelen Tielendorp

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

18. Goedkeuring gratis grondafstand P.Dergentstraat

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

19. Verkaveling A20215: Peter Liekens, Lavendelweg 39, 2200 Herentals. Het eigendom is gelegen te Kasterlee, 1ste afdeling, Oosteneind, sectie D nr. 528 A, 340 F, 341 F/deel, 338 A/deel. Kennisname van en goedkeuring van de gratis grondafstand binnen de voorgestelde rooilijn en verlegging van voetweg nr. 78.

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

20. Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling A20207 op naam van Studiebureau Verhaert, Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk voor een perceel gelegen Hoogblok, (afd. 1) sectie C nr. 548 d

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

21. Goedkeuring rooilijnplan en wegtracé inzake dossier OMV_2021054274, voor percelen gelegen te Kasterlee, 1ste  afdeling, Berkenlaan, sectie G nr. 342 Y, 335 L en 355 G

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

22. Goedkeuring rooilijnplan en wegtracé inzake verharding wegverbinding tussen Herentalsesteenweg en Bekenbaan

21 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 onthoudingen: Bart Sas (Groen) en Stien Buts (Groen).
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

23. Goedkeuring jaarrekening sportregio Zuiderkempen ILV

eenparig.
 

 

Publicatiedatum: 03/09/2021