Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 1 MAART 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

2.Goedkeuring aanpassing beslissing CBS 30 november 2020 - Goedkeuring vorderingsstaat nr.2 van De Groote Gaston NV voor opdracht "Wegmarkeringen 2020" bestek 2019065

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

4.Goedkeuring communicatie 't Gerief

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

6.Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

7.Voorstel tot onwaarde - milieubelasting - aanslagjaar2013 en 2014  - fiche  14032

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

8.Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van belastingkohie - belasting op opgraving, verplaatsing graf of urne, begraving, asverstrooiing en bijzetting in columbarium - aanslagjaar 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

10.Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

11.Ondertekening engagementsverklaring Sure 2050 - strategisch vastgoedplan

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

12.Goedkeuring betaling eindfacturen elektriciteit en gas voor oude pastorie Kasterlee (Melkstraat 3)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

13.Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en kandidaten inzake bestek 2021009 "Aanduiden van een externe organisator voor de sportkampen tijdens het kalenderjaar 2021-2024 "

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

14.Goedkeuring gunning inzake bestek 2021006 "Realisatie toeristische producten Slapende reus: oor"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

15.Goedkeuring gunning inzake bestek 2020042 aanstellen ontwerper voor de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

16.Goedkeuring sluiting inzake bestek 2021017 "Bike2School"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

17.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021005 "Maaien van wegbermen en grachtentaluds 2021"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

18.Goedkeuring gunning inzake bestek 2021003 Aankoop  paneelzaag (inclusief overname) voor de gemeentelijke schrijnwerkerij

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

19.Omgevingsvergunning OMV2020372 voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde eengezinswoning, het slopen van bijgebouwen, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen Tielensteenweg 96, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie F 559 F / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

20.Omgevingsvergunning OMV2020383 voor het bouwen van een eengezinswoning met carport, het bouwen van een tuinberging, het ontbossen van het perceel, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Campfortstraat , 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 423 K lot 3A / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

21.Omgevingsvergunning OMV2020384 voor het verhogen van het dak van een bestaande woning en het slopen van een veranda op een perceel gelegen Kloosterstraat 34, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 281 R lot 3 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

22.Omgevingsvergunning OMV2020385 voor het slopen en heropbouwen van een zonevreemde eengezinswoning, het slopen van zonevreemde bijgebouwen, het opbreken en heraanleggen van verharding, het aanleggen van een terras op een perceel gelegen Zwepenstraat 6, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 108 G en (afd. 3) sectie C 108 F / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

23.Omgevingsvergunning OMV2020388 voor  Het bouwen van een zorgwoning, het bouwen van een bijgebouw, het aanleggen van terras, het aanleggen van parking en verharding op een perceel gelegen Lichtaartsebaan 7, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie F 458 C, (afd. 1) sectie F 465 Y en (afd. 1) sectie F 465 T / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

24.Omgevingsvergunning OMV2020422 voor  het slopen van een bijgebouw, het kappen van 3 bomen, het bouwen van 5 appartementen, het bouwen van carport en fietsenstaling, het bouwen van carport, het aanleggen van 2 terrassen en verharding op een perceel gelegen Leistraat , 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie B 707 Z / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

25.Omgevingsvergunning OMV2020428 voor  het kappen van bomen op een perceel gelegen Villapark 10A, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie D 221 S6 lot 1 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

26.Omgevingsvergunning OMV2020435 voor het bouwen van 8 woningen en tuinbergingen, het bouwen van een carport/fietsenberging, het aanleggen van terrassen en verharding op een perceel gelegen Duinroos , 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 781 X, (afd. 3) sectie C 781 V, (afd. 3) sectie C 781 W, (afd. 3) sectie C 781 R, (afd. 3) sectie C 781 S, (afd. 3) sectie C 781 T, (afd. 3) sectie C 782 N3, (afd. 3) sectie C 782 R3, (afd. 3) sectie C 782 P3 en (afd. 3) sectie C 886 D / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

27.Omgevingsvergunning OMV2020438 voor het kappen van een boom op een perceel gelegen Zandstraat 6, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie F 363/2 W lot 2 / Weigering

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

28.Omgevingsvergunning OMV2020440 voor  het bouwen van een woning, het aanleggen van verharding en terras op een perceel gelegen Grootrees 30, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie H 410 P / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

29.OMV202147ME / Melding van een overname van een varkensbedrijf op een perceel gelegen Langenberg 8, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 656 K en 656 G / Aktename

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

34.Milieu/ deelmobiliteit en mobipunten / Actieplan IOK

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

35.Milieu/Goedkeuring subsidie hemelwaterinstallatie / Pater Damiaanstraat

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

36.Goedkeuring tot voortzetting van het dossier van het voormalige gebouw van MLK na ontvangt van raming van de uit te voeren werken van de technische dienst

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

37.Goedkeuring opdrachtomschrijving en lastvoorwaarden haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerken zwemwater


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

38.Goedkeuring verkoop wandelquiz Natuurpunt.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

39.MMC-vervoer vaccinatiecentrum

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

40.Goedkeuring ter beschikkingstelling gegevens voor brieven 81-jarigen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 1 MAART 2021

 

41.Goedkeuren afvoeren afgedankt voertuig voor sloop

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021