Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 15 MAART 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

3.Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

4.Stookplaatsrenovatie Gemeentehuis => gaswarmtepomp

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

5.Goedkeuring vorderingsstaat nr. 5 van In Re Bo bvba voor opdracht “Renovatie OC Lichtaart” bestek 2019068

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

6.Goedkeuring vorderingsstaat - meerwerken 1 van Renotec N.V. voor opdracht “Herstelling dakgoten kerk Kasterlee” bestek 2020013

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

7.Goedkeuring verrekening 18b - prefab traptreden inzake bestek 2019068 Renovatie OC Lichtaart

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

8.Goedkeuring ontwerpverslag van de ambtelijke werkgroep verkeer van 1 maart 2021.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

9.OMV202191ME / Melding van een overname van een honden- en kattenkwekerij van Just Dogs bvba op een perceel gelegen Bos Dellen 5, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie B 219 T / Aktename

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

10.Omgevingsvergunning OMV2020386 voor het bouwen van een eengezinswoning, het kappen van bomen, het deels dempen van de gracht, het deels ophogen van het perceel, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Krombrakenstraat , 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 388 B lot 12 / Voorwaardelijk en gedeeltelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

11.Omgevingsvergunning OMV2020398 voor  het verbouwen van een woning en het regulariseren van een dubbele carport op een perceel gelegen Baron Van der Grachtlaan 18, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 369 X2 lot 46bis / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

12.Omgevingsvergunning OMV2020436 voor het slopen van een hoevewoning, een stal en een serre, het bouwen van een eengezinswoning, de functiewijziging en het verbouwen en uitbreiden van een schuur naar garage en een zorgwoning, het bouwen van een tuinberging met overdekt terras, het opbreken van verharding, het aanleggen van terrassen en verharding op een perceel gelegen Oosteneind 16, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie D 373 A / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

13.Omgevingsvergunning OMV20216 voor  het slopen van een woning op een perceel gelegen De Bergen 57, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie F 419 F8 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

14.Omgevingsvergunning OMV20217 voor het slopen van een woning op een perceel gelegen Tielendorp 29, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 565 L / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

15.Omgevingsvergunning OMV202112 voor het slopen van een woning op een perceel gelegen Mgr. Cardijnstraat 23, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie F 374 L / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

16.Omgevingsvergunning OMV202130 voor het slopen van een tuinhuis, het bouwen van een tuinhuis met overdekt terras, het aanleggen van een terras op een perceel gelegen Hofstraat 37, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 156 L / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

17.Gedeeltelijke goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Effenaf Festival’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

18.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Kasterlee Feest editie 2021’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

19.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Waterputfestival’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

20.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Houtumkermis’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

21.Natuurbeheerplan Tielenheide - Calievallei / advies

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

22.Goedkeuring opdrachtomschrijving en lastvoorwaarden haalbaarheidsstudie intergemeentelijk samenwerken zwemwater

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 15 MAART 2021

 

23.Goedkeuring deelname Hopsakee: bewegingslandschap voor kinderen van de 1ste kleuterklas

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021