Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 20 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

3. Personeel / Openverklaring en vaste aanstelling van een statutair diensthoofd aankoop (niveau A1-A3, voltijds)

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

4. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

5. Voorstel tot onwaarde - milieubelasting/ firma's - aanslagjaar  2021 - fiche 16978

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

6. Voorstel tot onwaarde - milieubelasting/ gezinnen  - aanslagjaar 2011 - fiche 12675

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

7. Bezwaarschrift  - belasting op leegstand gebouwen en woningen - aanslagjaar 2021 - fichenr. 11870

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

8. Goedkeuring openbare verkoop afgeschreven goederen gemeente en verloren voorwerpen.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

9. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van belastingkohier - belasting op riolering/5 - aanslagjaar 2021

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

10. Aankoopbereidheid bosgrond Grootreesdijk


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

11. Aanstelling notaris - openbare verkoop gemeentelijke verkaveling Herentalsesteenweg


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

12. Goedkeuring vorderingsstaat 1 inzake bestek 2021007 Sloop van 2 woningen: Pastorie Tielen en Woning Mgr Cardijnstraat

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

13. Goedkeuring vorderingsstaat 2 inzake bestek 2021013 Wegmarkeringen 2021-2025

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

14. Goedkeuring verrekening 1 - uitbreiding en fasering - deelgebied 1 Trajectbegeleiding Masterplan Tielen -

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

16. Goedkeuring gunning inzake bestek 2021036 raamcontract architect

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

17. Goedkeuring aanvraag van Pidpa voor het uitbreiden van het drinkwaternet Prijstraat

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

19. Omgevingsvergunning OMV2021233 voor  het plaatsen van 2 carports, het plaatsen van 2 tuinhuizen, het vergroten van een terras en verharding op een perceel gelegen Flor Baron Peetersstraat 17 en 18, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 899 M en (afd. 3) sectie C 899 N / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

21. Omgevingsvergunning OMV2021279 voor het bouwen van een bijgebouw, het aanleggen van een openlucht zwembad en verharding op een perceel gelegen Turnhoutsebaan 149, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie F 190 L / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

22. Omgevingsvergunning OMV2021273 voor het bouwen van een eengezinswoning en een tuinhuis, het deels ophogen van het perceel, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Olensteenweg , 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie D 221 R7 / Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

23. Omgevingsvergunning OMV2021251 voor  het bouwen van een tuinhuis op een perceel gelegen Meere Goor 51, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 68 E / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

24. Omgeving / Toelating plaatsen van overwelving ter hoogte van Kapelhof

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

25. Omgeving / Plaatsen van overwelving ter hoogte van Papendijk 2

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

26. Besluit tot weigering opname in vergunningenregister - GCT/463 - een vakantieverblijf en een garage - Kluizemans

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

27. Besluit tot opname in vergunningenregister - GCK/11 - woning met berging en garage - Grootrees 4

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

28. Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde activiteit voor het evenement ‘Drink the world around’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

29. Goedkeuring overeenkomst aankoop kunstwerken May Van de Pol

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

30. Toekenning steun zomerkampen 2021

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

31. Goedkeuring prijsbepaling activiteit herfstvakantie

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

32. Vrije Tijd / Evenementen : goedkeuring aanvraag plaatsing tijdelijke reclamebanner tvv. Marathon Kasterlee door Dhr. Roger Wils - pleintje De Wissel, Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

33. Vrije Tijd / Evenementen: goedkeuring aanvraag kienactiviteit De Weerhaak dd. 211016 - OC Tielen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

34. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif "90's & 00's") - Ark van Noe, Arkstraat 6 - Lichtaart dd. 20211030

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

35. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif) "Black & Yellow" - OC Kasterlee dd. 20220219

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

36. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif) "Black & Yellow" - OC Kasterlee dd. 20220219

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

37. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek "Achterlee Kermis" dd. 20211015-18

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

38. Vrije Tijd / Evenementen : goedkeuring aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif) "Drink the world around" - 20211023 KLJ-lokaal

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021

 

39. Goedkeuring algemene voorwaarden webshop Toerisme

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021