Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 16 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

3. Goedkeuring personeelsplanning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

4. Goedkeuring schadeloosstelling aan Leon Embrechts

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

5. Goedkeuring van de schenking van fietsen aan mevr. Elsje Ryheul

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

6. Personeel / aanstelling polyvalent technisch

assistent gebouwen - all-round klusjesman

(niveau D1-D3, voltijds, contractueel) + aanleg werfreserve

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

7. Personeel / aanstelling polyvalent technisch assistent wegen - chauffeur/stratenmaker (contractueel voor onbepaalde duur, voltijds, niveau D1-D3)

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

8. Personeel / ontslagbesluit - definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid, technisch medewerker / werkleider (niveau C1 - C3) - vrijwillig ontslag

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

9. Goedkeuring ontwerp-jaarverslag 2020

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

10. Kennisname statutenwijziging SVK-ISOM en principiële goedkeuring toetreding

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

11. Controle adressen van wachtlijst sociale woningen voor de sociale dienst

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

12. Hernieuwing concessie Borghs Constantia Theresia

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

13. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

14. Voorstel tot onwaarde - belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021  - fiche 17688

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

15. Voorstel tot onwaarde - milieubelasting/ firma's  - aanslagjaar 2021  - fiche 18202

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

16. Voorstel tot onwaarde - milieubelasting / gezinnen  - aanslagjaar  2021- fiche 18546

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

17. Voorstel tot onwaarde - belasting op tweede verblijven  - aanslagjaar 2021  - fiche 5939

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

18. Voorstel tot onwaarde - belasting op tweede verblijven  - aanslagjaar  2021 - fiche 1013

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

19. Voorstel tot onwaarde - milieubelasting- aanslagjaar 2021  - fiche 15914

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

20. Voorstel tot onwaarde - milieubelasting /firma's  - aanslagjaar  2021 - fiche15922

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

21. Bezwaarschrift  - belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

22. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van belastingkohier - belasting op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame/2 - aanslagjaar 2021

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

24. Verloop werken OC Lichaart + PV Voorlopige Oplevering

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

25. Goedkeuren afvoeren achtergelaten auto voor sloop

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

26. Goedkeuring interessepeiling groepsaankoop IOK leveren, wisselen en herstellen van banden voor personenwagens en zware voertuigen.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

27. Goedkeuring verzoek verbreking gegunde opdracht 'Aankoop drie duurzame elektrische voertuigen technische dienst'

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

28. Goedkeuring offerte van Aquafin inzake aanleg wachtleiding Berkenlaan 36 a en b

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

29. Goedkeuring vorderingsstaat 1 inzake bestek 2021021 Aanleg wandel -en fietspad Harredonken - Broekstraat

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

30. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden inzake bestek 2012054 "Leveren en plaatsen linoleum herinrichting gemeentehuis"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

31. Goedkeuring gunning inzake bestek 2021034 "Aankoop van een licht- en geluidsinstallatie voor OC Lichtaart"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

32. Goedkeuring gunning inzake bestek 2021041 "Aanstellen begeleider onderwijsvisie"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

33. Goedkeuring Groenonderhoud gemeente Kasterlee 2021-2025 -  ingebrekestelling en boete

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

34. Goedkeuring voorlopige oplevering inzake bestek 2019068 Renovatie OC Lichtaart

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

35. Goedkeuring factuur 1 "Groenonderhoud gemeente Kasterlee 2021-2025"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

36. Goedkeuring deelopdracht gemeentelijke app binnen raamovereenkomst Cipal dv SMART CITY CLOUDPLATFORM VOOR POSITIEVE INCENTIVERING, ONTRADING EN HANDHAVING

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

38. Omgevingsvergunning OMV2021224 voor  het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het verbouwen en uitbreiden van een berging, het slopen van een overdekt terras en een achterbouw, het slopen van een garage en een bijgebouw, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Poederleesteenweg 150, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie F 1237 K, (afd. 2) sectie F 1237 M en (afd. 2) sectie F 1237 S / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

39. Omgevingsvergunning OMV2021220 voor  het verbouwen en uitbreiden van een woning, het regulariseren van een erker, het bouwen van een bijgebouw en het slopen van twee bijgebouwen op een perceel gelegen Molenberg 67, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 165 P / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

40. Omgevingsvergunning OMV2021225 voor  het aanpassen van de buitentrappen aan het koepelgebouw, het bouwen van een buitenberging, het slopen van garages, het opbreken van bestaande verharding, het aanleggen van parkeerplaatsen en verharding, het deels ontbossen van het perceel en het uitvoeren van beperkte reliëfwijzigingen op een perceel gelegen Masereeldijk 5, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie D 30 G, (afd. 1) sectie D 30 K, (afd. 1) sectie D 30 D en (afd. 1) sectie D 30 H / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

41. Omgevingsvergunning OMV2021164 voor  het bouwen van 5 woningen op een perceel gelegen Duifhuis 1, 2, 3, 4 en 5, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie F 1419 C, (afd. 2) sectie F 1419 D, (afd. 2) sectie F 1419 E, (afd. 2) sectie F 1419 F en (afd. 2) sectie F 1419 G / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

42. Omgevingsvergunning OMV2021232 voor  het aanleggen van camperplaatsen in grasdals op een perceel gelegen Houtum, 2460 Kasterlee , (afd. 1) sectie D 226 G / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

43. Omgevingsvergunning OMV2021260 voor  het bouwen van een woning, het aanleggen van een terras en verharding, het plaatsen van een poort op een perceel gelegen Kasterleesteenweg ZN , 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie B 523 N / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

44. Omgeving / Omgevingsvergunning OMV2021165 / Beslissing / Het regulariseren van paardenstallen, het regulariseren van verlichtingsmasten, het kappen van een den, het regulariseren van verharding, het regulariseren van opslagprieel, het aanplanten van een groenscherm en de opslag van dierlijke mest op een perceel gelegen Kloosterstraat 40, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 279 A en (afd. 2) sectie C 281 V / Voorwaardelijke vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

45. Omgevingsvergunning OMV2021204 voor  het bouwen van een eengezinswoning met carport, het bouwen van een garage/werkplaats, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen Kerkstraat 145, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 468 H / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

46. Omgeving / Omgevingsvergunning OMV2021210 / Beslissing / Het verbouwen van een handelspand met woonst, het slopen van aanbouwen en een duivenkot, het aanleggen van een terras en een waterpartij en het exploiteren van een ijssalon op een perceel gelegen Leistraat 42, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie F 293 S en (afd. 2) sectie F 293 V / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

47. Omgeving / OMV2021274 / Omgevingsvergunningaanvraag / Verandering door uitbreiding en wijziging van een rundveebedrijf op een perceel gelegen Straaleind 4 en 4A, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie A 632 B en (afd. 1) sectie A 632 F /  Gunstig advies

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

48. Omgevingsvergunning OMV2021271 voor  het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het bouwen van een tuinberging met overdekt terras, het slopen van een carport en het deels opbreken van verharding op een perceel gelegen Kastanjelaan 41, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 418 G / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

49. Omgevingsvergunning OMV2021257 voor  het bouwen van een eengezinswoning en een garage, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Torfbergen ZN, 2460 Kasterlee , (afd. 1) sectie G 115 F2 / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

50. Omgevingsvergunning OMV2021262 voor  Het verbouwen van een woning, het plaatsen van een bijgebouw en het aanleggen van terras en verharding op een perceel gelegen Kloosterstraat 11, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 287 L / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

51. Omgevingsvergunning OMV2021195 voor  het bouwen van een eengezinswoning, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen Dijkstraat , 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 597 E / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

52. Omgevingsvergunning OMV2021259 voor  het bouwen van een woning, het aanleggen van verharding en het kappen van een boom op een perceel gelegen Gemeentestraat ZN, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 75 D / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

53. Aanvraag stedenbouwkundig attest 20215 Liekens Peter Emiel Hofdreef ZN , 2460 Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

54. Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Post-coronafeest’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

55. Gedeeltelijke goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Achterleekermis’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

58. Sluitingsdagen sporthallen voor de periode 2021 - 2025

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

59. Toekenning tarief lokaal Avansa voor gebruik gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

60. Vrije Tijd / Evenementen : naambepaling nieuwe gemeentelijke podiumwagen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

61. Goedkeuring verkoop Groot Kastels Quizboek van Luc Mertens uit Lichtaart

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 16 AUGUSTUS 2021

 

62. Aanvraag speelstraat De Bergen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021