Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 30 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

2. Goedkeuring aanpassing beslissing CBS 21 juni 2021 - goedkeuring van de vrijstelling van de maandelijkse concessie voor cafetaria Tielenhei

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

5. Personeel / Openverklaring en vaste aanstelling van een statutair toezichter werven en vergunningen (niveau B1-B3, voltijds)

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

6. Aanpassing aanwijzing DPO

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

7. Goedkeuring deelname project 'Gemeente op Schema'

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

8. Goedkeuring tijdelijke aanstellingen onderwijs

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

9. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

10. Roerende voorheffing - ambtshalve ontheffing

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

11. Goedkeuring factuur 1 inzake bestek 2020028 Mobiliteitsstudie Tielen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

12. Goedkeuring verrekening 1 - Asbest verwijderen inzake bestek 2021007 Sloop van 2 woningen: Pastorie Tielen en Woning Mgr Cardijnstraat

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

13. Goedkeuring aanvraag van Pidpa voor het uitbreiden van het drinkwaternet Grootrees

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

14. Goedkeuring ontwerpverslag van de ambtelijke werkgroep verkeer van 11 augustus 2021.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

15. Omgevingsvergunning OMV2021142 voor de functiewijziging van een landbouwbedrijfswoning en landbouwbedrijfsgebouwen naar een zonevreemde eengezinswoning en zonevreemde woningbijgebouwen op een perceel gelegen Retiesebaan 179, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie B 153 B / Vergunning voorwaardelijk

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

16. Omgevingsvergunning OMV2021245 voor  het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met berging, het slopen van een veranda met overdekt terras en het bouwen van een veranda op een perceel gelegen Hulst 3, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 60 E en (afd. 1) sectie G 60 F / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

17. Omgevingsvergunning OMV2021185 voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde eengezinswoning naar een zorgwoning, het slopen van twee bijgebouwen en het aanleggen van terras op een perceel gelegen Haagscheuten 9, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie H 374 A / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

18. Omgevingsvergunning OMV2021176 voor het plaatsen van een omheining op een perceel gelegen Raapstraat 19, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 597 D2 / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

19. Goedkeuring procesnota en opdracht tot beperkte herziening RUP Kern Lichtaart

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

20. Plaatsen van stuwen voor infiltratie in het bovenstroomse gedeelte van de vallei van de Aa - Aanleggen van infiltratiepoelen in de vallei van de Aa

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

21. Landschapspark Kleine  en Grote Nete / engagementsverklaring


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

22. Goedkeuring van de aanvraag tot verdere steun aan vereniging via subsidiereglement tussenkomst huurverschil alternatieve locatie owv Covid-19

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021

 

23. Goedkeuring organisatie vakantieactiviteiten

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 06/09/2021