Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 29 MAART 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

2.Goedkeuring aanpassing beslissing CBS 8 maart 2021 -  Ontslagbesluit pensionering vast benoemd ambtenaar met ingang van 1 augustus 2021 - technisch assistent gebouwen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

3.Goedkeuring aanvraag terrasvergunning café Mastentop, Geelsebaan 34

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

4.Personeel / Aanstelling polyvalent technisch assistent wegen - stratenmaker -voltijds contractueel (niveau D1-D3) voor onbepaalde duur

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

5.Personeel / Aanleg werfreserve polyvalent technisch beambte groen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

6.Goedkeuring aanpassing prijs geschenkmanden huwelijken

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

8.Voorstel tot onwaarde - milieubelasting - aanslagjaar  2014 en 2015 - fiche 14565 en fiche 14032

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

9.Voorstel tot onwaarde - facturen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

10.Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

11.Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

12.Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van belastingkohier - belasting op verhuur voertuig met bestuurder - aanslagjaar 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

13.Goedkeuring verschuiving meerjarenplan


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

14.Goedkeuring verrekening 20 - ruimen septische put inzake bestek 2019068 Renovatie OC Lichtaart

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

15.Goedkeuring prijsherziening en aanvangsdatum inzake bestek 2019069 "Wandel -en fietsbrug Grote Kaliebeek"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

16.Goedkeuring factuur en voorlopige oplevering (Factuur 1 (2005568)) inzake bestek 2019060 Vervanging bestaande containers technische dienst/containerpark - Perceel 2 (Lage container voor zand/steenpuin)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

17.goedkeuring bestek + lijst kandidaten voor het leveren en implementeren van een e-loket voor de dienst burgerzaken

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

18.Goedkeuring aanvraag van Proximus voor de plaatsing van 2 ANPR installaties en de aanleg van de kabels voor een ANPR installatie op het openbaar domein Tielendorp 67 en Walravens 4 te Kasterlee.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

19.Goedkeuring vermindering vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van de firma Internationale Transport Service uit Kasterlee met 4 voertuigen

Aangenomen
 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

20.Omgeving / Principiële bevraging IOK inzake verordening verplichting conformiteitsattest

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

21.Beslissing tot indiening van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding Bekenbaan - Herentalsesteenweg, (afd. 2) sectie E nr. 228 F 22


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

23.Omgevingsvergunning OMV2020389 / Beslissing / regularisatie voor het verwijderen van een houtkant op een perceel gelegen Roeyken z.n., 2460 Lichtaart, (afd. 2) sectie A 1016 A en (afd. 2) sectie A 1019 A / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

24.Omgevingsvergunning OMV2020444 voor het bouwen van een eengezinswoning en een tuinberging, het aanleggen van een openlucht zwembad, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen Grootrees , 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie H 432 M lot 2 / Voorwaardelijk vergund + gedeeltelijke weigering

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

25.Omgevingsvergunning OMV202142 voor  het bouwen van een woning, het aanleggen van terras en verharding en het kappen van bomen op een perceel gelegen Kerkstraat 101 en Onbekend, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 487 S lot 1 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

26.Omgevingsvergunning OMV2021103 voor het plaatsen van 3 regenwaterputten op een perceel gelegen Markt 28, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie F 348 C / Vergunning

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

27.Omgeving / Aktename omgevingsvergunning OMV202119ME voor het stopzetten van een zorgwoning op een perceel gelegen Terlo 17, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 499/3 S

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

28.Omgeving / Niet aktename omgevingsvergunning OMV202197ME voor het wiijzigen van raamopeningen aan zij- en achtergevel op een perceel gelegen Retiesebaan 206, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 507 C

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

29.Aanvraag stedenbouwkundig attest 20209 Berrens Lotte voor een perceel gelegen Vijverstraat ZN , 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie F nr. 210 b

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

30.Aanvraag stedenbouwkundig attest 202010 Vanhoof Ludovicus Josephus voor een perceel gelegen De Maneschijn ZN , 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G nr. 286 V6

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

32.Milieu / van stortplaats naar bos / screening

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

33.Milieu/ Bike2School / duurzame verplaatsingen / scanners

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

35.Goedkeuring van de voorstellen  tot overeenkomsten met KFC De Kempen en het gemeentebestuur betreft onderhoud sanitair blok, gebruik voetbalvelden Molenstraat en gebruik van het sanitair blok in de Molenstraat

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

36.Goedkeuring milieusubsidie februari - Jeti

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

37.Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (winterduathlon) "Hel van Kasterlee" - SC Duineneind dd. 20211219

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

38.Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stratenplan Kasterlee.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 29 MAART 2021

 

39.Kempense Buurtkar: bevestigen van werkwijze en aanduiden van afvaardiging

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 13/04/2021