Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 13 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

3. Goedkeuring samenwerking met gemeente Lille met betrekking tot het toekomstige gemeentelijk zwembad van Lille

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

4. Goedkeuring overeenkomst De Kempenaer voor publicatie gemeentelijke info

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

5. Afvoering van ambtswege uit het bevolkingsregister

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

6. Stopzetting Samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Gemeentebestuur Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

7. Goedkeuring subsidieaanvraag noodsteun

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

8. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

9. Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

10. Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

11. Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

12. Bezwaarschrift  - milieubelasting - aanslagjaar 2021 - fichenr 13037

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

13. Bezwaarschrift  - milieubelasting - aanslagjaar 2021 - fichenr. 17426

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

14. Bezwaarschrift  - belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021 - fichenr. 19281

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

15. Voorstel tot onwaarde - milieubelasting/ firma's  - aanslagjaar 2021  - fiche 16248

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

16. Goedkeuring ontwerp voetpaden Kattenberg

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

17. Goedkeuring toetreding groepsaankoop IOK CO2 meters - sluiting contract en bestelling 90 meters

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

18. Goedkeuring offerte 210724 v3 van Fluvius  inzake WIFI Masterplan de Met

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

19. Goedkeuring gunning inzake bestek 2021028 Wifi4EU post 12-Marktplein Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

21. Omgevingsvergunning A20214 voor het verkavelen van een perceel in 2 loten voor open bebouwing en 2 loten voor halfopen bebouwing en het ontbossen van het perceel op een perceel gelegen Kasterlee, Spekstraat , (afd. 3) sectie C 158 B

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

22. Omgevingsvergunning OMV2021223 voor het bouwen van een eengezinswoning met garage, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen Raapstraat , 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 597 B5 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

23. Omgevingsvergunning OMV2021226 voor het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw, het aanleggen van een terras en verharding, het kappen van bomen op een perceel gelegen Dijkstraat ZN, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 597 K5 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

24. Omgevingsvergunning OMV2021227 voor het bouwen van een eengezinswoning met carport, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen Kerkstraat , 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 484 D / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

25. Omgeving / Niet-aktename omgevingsvergunning OMV2021322ME voor het bouwen van een afdak op een perceel gelegen Esdoornlaan 30, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 180 M

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

26. Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Bobbejaanlandtrail’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

27. Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Vat 25 jarigen’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

28. Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Vat 25’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

29. Gedeeltelijke goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘90s & 00s’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

31. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif) "No ASPI Limit" - OC Kasterlee dd. 20211105

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

32. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif) "Marcellekesfuif" - OC Kasterlee dd. 20211210

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

33. Goedkeuring Expo Fotoclub Visueel

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021

 

34. Schildersplan gemeentelijke gebouwen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 20/09/2021