Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 12 APRIL 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

1.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

5.Goedkeuring aanvraag terrasvergunning Kastels Koffiehuis, Turnhoutsebaan 13


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

7.Toelating stickeractie Rode Kruis aan het vaccinatiecentrum

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

8.Personeel / Jobstudenten 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

9.Personeel  - Technische dienst / Openverklaring en aanstelling met contract van onbepaalde duur van een technisch beambte groendienst (ongediertebestrijding en zwerfvuil) - (niveau E1-E3) (deeltijds 70%)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

10.Personeel / Aanstelling coördinator mobiliteit - voltijds - niveau B1-B3 - contractueel

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

11.Personeel / Aanstelling polyvalent technisch beambte groen - (niveau E1-E3) - contractueel - voltijds (38/38)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

12.Personeel / Aanstelling polyvalent technisch beambte groen - (niveau E1-E3) - contractueel - deeltijds (19/38)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

13.Personeel / Aanstelling polyvalent technisch beambte groen - (niveau E1-E3) - contractueel - deeltijds (19/38)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

14.Personeel / ontslagbesluit pensionering vast benoemd ambtenaar - wijziging pensioendatum  naar 1 augustus 2021 - bibliotheek

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

15.Goedkeuring machtiging stad Herentals in kader van de samenwerkingsovereenkomst/ het addendum, afgesloten met

het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning

van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

16.Voorstel tot onwaarde - milieubelasting- aanslagjaar 2018  - fiche 766

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

17.Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

19.Goedkeuring vorderingsstaat 7 inzake bestek 2019068 Renovatie OC Lichtaart

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

20.GK sluiting groepsaankoop IOK aangaande 'Persoonlijke beschermingsmiddelen'

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

21.Ingebrekestelling Info Service Belgium - Ischool software

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

22.Goedkeuring gunning inzake bestek 2020028 "Mobiliteitsstudie Tielen"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

23.Goedkeuring gunning inzake bestek 2021016 Realisatie toeristische producten Slapende Reus: Bosspel "Beestige bosbewoners"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

24.Goedkeuring gunning inzake bestek 2021005 "Maaien van wegbermen en grachtentaluds 2021"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

25.Interessepeiling groepsaankoop IOK CO2-meters

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

26.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021026 "Grondovername grond technische dienst"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

27.Goedkeuring aanvraag tot het plaatsen van ondergrondse kabel door Telenet op het openbaar domein Binnenpad 4 te Kasterlee.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

28.Goedkeuring aanvraag van Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken op het openbaar domein Arkstraat te Kasterlee.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

29.Omgeving / Goedkeuring aanpassing Lokaal Toewijzingsreglement / Seniorenwoningen Breemakkers

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

30.Beslissing tot indiening van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding Bekenbaan - Herentalsesteenweg, (afd. 2) sectie E nr. 228 F 22

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

31.Machtiging tot opmaken van plannen en uitvoeren van controle. Artikel 4, tweede lid van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

33.Omgevingsvergunning OMV2020423 voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met garage/carport, het aanleggen van een terras op een perceel gelegen Loopstraat 44, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 364 N lot 2 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

34.Omgevingsvergunning OMV2020424 voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het slopen van een bijgebouw, het bouwen van een garage/berging, het aanleggen van een openlucht zwembad, het opbreken van de bestaande verharding, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen Goor 19, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie E 274 C lot 2 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

35.Omgevingsvergunning OMV2020425 voor  het bouwen van een meergezinswoning met 6 woonentiteiten, het bouwen van een meergezinswoning met 12 woonentiteiten, het plaatsen van een ondergrondse parkeergarage, het aanleggen van verharding, het slopen van een woning, het slopen van een bijgebouw op een perceel gelegen Gierlebaan 18, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 262 M / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

36.Omgevingsvergunning OMV2020432 voor de regularisatie van de inplanting van een eengezinswoning, het bouwen van een paardenstal, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Isschot 28A, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 264 H lot 1 / Vergunning

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

37.Omgevingsvergunning OMV2020434 voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met overdekt terras, het slopen van een bijgebouw, het aanleggen van een terras op een perceel gelegen Spoorwegstraat 49, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 724 P / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

38.Omgevingsvergunning OMV2020449 voor het bouwen van een garage en het kappen van een eik op een perceel gelegen Zwaluwendreef 18, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie D 223 S31 lot 1 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

39.Omgevingsvergunning OMV202116 voor  Het bouwen van een zorgwoning, het bouwen van een carport, het aanleggen van terras en verharding op een perceel gelegen Pleintje 13, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 903 A lot 1 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

40.Omgevingsvergunning OMV202124 voor  Het verbouwen en uitbreiden van een woning, het plaatsen van een overdekt terras, het aanleggen van verharding en het regulariseren van een bijgebouw op een perceel gelegen Eigenaarsstraat 41, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 475 Y lot 22 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

41.Omgevingsvergunning OMV202132 voor  het plaatsen van een regenwaterput en infiltratiesysteem op een perceel gelegen Herentalsesteenweg 31, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 173 D / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

42.Omgeving / Aktename omgevingsvergunning OMV2021120ME voor het vervangen van een veranda op een perceel gelegen Loopstraat 35, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 368 K2

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

43.Goedkeuring aanpassing bepalingen asbest in uitvoering van Afdeling 4 van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement, Hoofdstuk XI - Deel 2 artikel 17 en 19

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

46.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘optreden Ella & Laurien’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

47.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘optreden DJ Nicolas’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

48.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Optreden The Vickings’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

49.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Optreden Rattle and the snakes’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

50.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Optreden Domino's’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

51.Goedkeuring van de sport infrastructuursubsidies voor 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

52.Vrije Tijd / Evenementen : goedkeuring afgelasting mei kermis Kasterlee dd. 15/05/2021 tot en met 17/05/2021 omwille van Coronacrisis.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 12 APRIL 2021

 

53.Vrije Tijd/Evenementen: goedkeuring opstart aankoopprocedure tweede gemeentelijke podiumwagen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 20/04/2021