Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 22 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

1.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

2.Aanstelling stedenbouwkundig inspecteur via intergemeentelijke samenwerking

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

3.Personeel / Vaststelling jury en selectieprocedure coördinator mobiliteit (contractueel, B1-B3, voltijds)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

4.Personeel / Vaststelling jury en selectieprocedure projectmedewerker interne zaken (contractueel, A1-A3, voltijds)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

5.Subsidie aan zorginstellingen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

6.Goedkeuring verderzetten vergoeding voor promotie door BOV-coach

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

7.Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

8.Goedkeuring aankoop software voor vereenvoudiging betaling door burgers

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

9.Goedkeuring aankoop software voor debiteurenbeheer

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

12.Goedkeuring verrekening 1 - opmaak rooilijnplan inzake bestek 2019059 Aanstellen studiebureau voor herinrichting schoolomgeving Pastorijstraat

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

13.Goedkeuring herstelvordering BM 802 Diestweg - het plaatsen van een caravan en het aanbouwen van een houten constructie aan deze caravan te Diestweg, (afd. 2) sectie E nr. 231 S 4

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

15.Omgeving / Afstand van Omgevingsvergunning OMV2020091012 / Kemelbeekstraat, lot 51

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

16.Opname vergunningenregister GCK/482 - een hoevewoning met losstaande dwarsschuur en losstaande kalverstal gelegen te Straaleind 13, 2460 Kasterlee, 1e afdeling, sectie A, nr. 696 M

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 22 FEBRUARI 2021

 

19.Omgevingsvergunning OMV2020388 voor  Het bouwen van een zorgwoning, het bouwen van een bijgebouw, het aanleggen van terras, het aanleggen van parking en verharding op een perceel gelegen Lichtaartsebaan 7, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie F 458 C, (afd. 1) sectie F 465 Y en (afd. 1) sectie F 465 T / Voorwaardelijk vergund


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021