Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 27 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

2. Personeel - Grondgebiedzaken - aankoop / aanstelling deeltijds (19/38) waarnemend functiehouder coördinator aankoopdienst

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

3. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer - sportdienst - technisch assistent zaalwachter

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

4. Goedkeuring offerte en opstart onderzoek beeldschermwerk

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

5. Afvoering van ambtswege vreemdelingenregister

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

6. Afvoering van ambtswege vreemdelingenregister

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

7. Afvoering van ambtswege uit het bevolkingsregister

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

8. Afvoering van ambtswege uit het bevolkingsregister

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

9. Afvoering van ambtswege uit het bevolkingsregister

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

10. Afvoering van ambtswege uit het bevolkingsregister

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

11. Aankoop bijkomend aed-toestel ter vervanging toestel privé-partner

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

15. Goedkeuring voorstel tot onwaarde - milieubelasting - aanslagjaar 2021 - fiche 15769

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

16. Goedkeuring voorstel tot onwaarde - factuur 2016/01522 Massano

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

17. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van belastingkohier - belasting op opgravingen, verplaatsing graf of urn, begraving, asverstrooiing en bijzetting in columbarium - aanslagjaar 2021 - fichenr. 6799

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

18. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

19. Aanstelling notaris - openbare verkoop gemeentelijke verkaveling Herentalsesteenweg

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

20. Goedkeuring verrekening 16 bis - Leveren en plaatsen van ondergrondse afvalbak 200L -  inzake bestek 2019043 Wegenis- en rioleringswerken De Met

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

21. Goedkeuring vermeerdering vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van de firma Internationale Transport Service uit Kasterlee met 1 voertuig

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

22. Omgevingsvergunning OMV2021255 voor het bouwen van een eengezinswoning en een berging met overdekt terras, het deels afgraven van het perceel, het aanleggen van een terras en verharding op een perceel gelegen De Maneschijn 3, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 374 P/deel lot 1 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

23. Omgevingsvergunning OMV2021261 voor  het verbouwen van een woning, het slopen van 2 bijgebouwen, het regulariseren van een bijgebouw op een perceel gelegen Kerkstraat 106, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie B 456 R / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

24. Omgevingsvergunning OMV2021222 voor  het bouwen van een woning en het aanleggen van een overdekt terras en verharding op een perceel gelegen De Maneschijn ZN, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 374 P / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

25. Omgevingsvergunning OMV2021239 voor  het verbouwen van een woning, het plaatsen van een zwembad, het plaatsen van een bijgebouw en het regulariseren van een bijgebouw op een perceel gelegen Grootreesdijk 19, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 36 N / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

26. Omgevingsvergunning OMV2021275 voor het samenvoegen van 4 appartementen naar 2 appartementen op de eerste verdieping op een perceel gelegen Geelsebaan 68, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 408 Z en (afd. 1) sectie G 409 M / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

27. Omgeving / Advies inzake het beroep ingesteld in dossier OMV2020433 - vergunning voor Albert Heijn: het slopen van een handelspand, appartementen en bijgebouwen, de functiewijziging, verbouwing en uitbreiding van een garage/werkplaats naar een winkel, het bouwen van stallingen voor karren, het opbreken van verharding, het aanleggen van parkeerplaatsen en verharding en het exploiteren van een supermarkt

Pelka: exploiteren van een tankstation op een perceel gelegen te Kattenberg 1, 3, Turnhoutsebaan 68 en 70

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

28. Omgeving / Omgevingsvergunning OMV2021270 / Beslissing / Aanleg van een plasdraszone en regularisatie van het dempen van een vijver op een perceel gelegen Evenhofstraat, (afd. 3) sectie C 338 A, (afd. 3) sectie C 339, (afd. 3) sectie C 340 en (afd. 3) sectie C 343 / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

29. Weigering van toelating voor het plaatsen van zonnepanelen, Diestweg 55 in 2460 Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

31. Gedeeltelijke goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Halloween@Bobbejaanland’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

32. Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Drink 50-jarigen’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

33. Vrije Tijd / Evenementen: goedkeuring aanvraag kienactiviteit EDN Productions dd. 20211002 + 20211120 - OC Tielen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

34. Goedkeuring verkoop geschenkverpakking Lichtaartse Kwezel in het toeristisch infokantoor.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

35. Goedkeuring proevertjeswandeling 'Kasterlee Terminus'

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

36. Goedkeuring nota dienstverlening op afspraak: algemene richtlijnen en afspraken

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 04/10/2021