Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 23 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

3. Goedkeuring aanvraag griepvaccinaties personeel

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

5. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

6. Goedkeuring voorlopig ontwerp BKO Tielen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

7. Goedkeuring aanvraag van Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken op het openbaar domein Markt te Kasterlee.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

8. Goedkeuring gunning software voor digitale processen - subsidieaanvragen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

9. Goedkeuring vorderingsstaat 13 inzake bestek 2019068 "Renovatie OC Lichtaart"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

10. Goedkeuring gunning inzake bestek 2021018 "Vervanging bestaande containers technische dienst"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

11. Goedkeuring ontwerpverslag van de ambtelijke werkgroep verkeer van 11 augustus 2021.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

13. Omgeving / Omgevingsvergunning OMV2021177 / Beslissing / Het slopen en herbouwen van een bijgebouw, het verwijderen van verharding en de exploitatie van een gastank op een perceel gelegen Cawinkel 1, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie F 1136 B  / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

14. Omgeving / Uitnodiging hoorzitting dossier 2020432 / De regularisatie van de inplanting van een eengezinswoning, het bouwen van een paardenstal, het aanleggen van verharding / Geen afvaardiging

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

15. Potentieel te bebossen percelen / visie en aanpak

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

16. Goedkeuring jaarlijks verlof de Pit

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

17. Beslissing betreft de aanvraag  tot wijziging sloten lokalen KLJ KSA


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

 

18. KSA Lichtaart - onderhouden lokaal

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2021