Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 8 MAART 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

3.Goedkeuring van het antwoord op de schriftelijke vraag van Bart Sas

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

4.Personeel / Uitbreiding uren administratief medewerker grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening - contractueel voor onbepaalde duur - 7,6/38

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

5.Arbeidsongeval 15 februari 2021  - niet aanvaarding wegens geen medisch attest

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

6.Arbeidsongeval  5 augustus 2020  - niet aanvaarding wegens feiten niet bewezen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

7.Personeel / ontslagbesluit pensionering vast benoemd ambtenaar met ingang van 1 november 2021 - bibliotheek

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

8.Personeel / ontslagbesluit pensionering vast benoemd ambtenaar met ingang van 1 augustus 2021 - technische assistent gebouwen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

9.Aanvaarding ontslag wegens pensionering - contractueel personeelslid - technisch beambte groendienst - 01/05/2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

10.Aanvaarding ontslag wegens pensionering - contractueel personeelslid - technisch beambte groendienst - 01/05/2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

11.Aanvaarding ontslag wegens pensionering - contractueel personeelslid - technisch beambte groendienst - 01/05/2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

12.Aanvaarding ontslag wegens pensionering - contractueel personeelslid - technisch beambte recyclagepark - 01/06/2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

13.Aanvaarding ontslag wegens pensionering - contractueel personeelslid - administratief medewerker ruimtelijke ordening (grondgebiedzaken) - 01/05/2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

14.Goedkeuring verlenging standplaats ijskarren op Kabouterberg

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

15.Goedkeuring charter generatie rookvrij

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

17.Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

18.Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van belastingkohier - belasting op opgravingen, verplaatsing graf of urne, begraving, asverstrooiing en bijzettting in columbarium - aanslagjaar 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

19.Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van belastingkohier - belasting op opgravingen, verplaatsing graf of urne, begraving, asverstrooiing en bijzetting in columbarium - aanslagjaar 2021

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

21.Stopzetting van de plaatsingsprocedure inzake bestek 2020053 "Ontwerpen en bouwen van een modulaire buitenschoolse kinderopvang Tielen (design & build)"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

22.Goedkeuring definitieve oplevering inzake bestek 2019010 Renovatie OC Lichtaart: bijbehorende conciergewoning

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

23.Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's inzake bestek 2021005 "Maaien van wegbermen en grachtentaluds 2021"

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

24.Goedkeuring voorlopige oplevering (Factuur 2100028) inzake bestek 2020023 Aankoop 2 grote bestelwagens - technische dienst

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

25.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021016 "Realisatie toeristische producten Slapende Reus: Bosspel "Beestige bosbewoners""

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

26.Goedkeuring aanvraag van Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken op het openbaar domein Leistraat te Kasterlee.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

27.Goedkeuring aanvraag tot het plaatsen van ondergrondse kabel door Telenet op het openbaar domein Olensteenweg 45 te Kasterlee.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

28.Goedkeuring aanvraag van OMV Natie voor een permanente vergunning voor 2021 voor het uitvoeren van kleine dringende werken op de openbare weg in opdracht van Proximus.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

29.Goedkeuring ontwerpverslag van de ambtelijke werkgroep verkeer van 1 maart 2021.


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

30.Aktename verzaking verkaveling A202027 gelegen te Kasterlee, 1ste afdeling, Hellebos, sectie C nr. 315 P3

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

31.Beslissing tot indiening van een aanvraag tot Omgevingsvergunning op naam van Gemeente Kasterlee, Markt 1, 2460 Kasterlee voor het aanleggen van 3 bufferputten in masterplan De Met

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

32.Omgeving / Omgevingsvergunning OMV2020374 / Beslissing / het bouwen van een woning, het bouwen van een carport met tuinberging, het aanleggen van verharding en het exploiteren van een bronbemaling voor het uitvoeren van funderings- en rioleringswerken bij een woning op een perceel gelegen Heynsbergstraat , 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 175 A2 lot 2 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

33.Omgevingsvergunning OMV2020379 voor  het slopen van een bestaande woning, het bouwen van een groepspraktijk met 5 appartementen, het bouwen van garages/fietsenstalling, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen en het plaatsen van lichtreclame tegen de voorgevel op een perceel gelegen Melkstraat 3, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie G 475 H / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

34.Omgevingsvergunning OMV2020386 voor het bouwen van een eengezinswoning, het kappen van bomen, het deels dempen van de gracht, het deels ophogen van het perceel, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen Krombrakenstraat , 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 388 B lot 12 / Voorwaardelijk vergund


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

35.Omgevingsvergunning OMV20219 voor het aanleggen van verharding i.f.v. een tragewegverbinding op een perceel gelegen Harredonken , 2460 Kasterlee,  / Vergunning

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

36.Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 / advies

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

37.Milieu / Aanpassing van zes bomen Rozenwijk

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

38.Bodem / Grondeninformatieregister / Aanpassing / Grootrees

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

39.Bodem / Grondeninformatieregister / Aanpassing / Kemelbeekstraat

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van MAANDAG 8 MAART 2021

 

42.Goedkeuring huurvrijstelling van de concessiehouders cafetaria Tielenhei, Cafetaria Duineneind en Café de Pit

Aangenomen
 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

43.Goedkeuring aanvraag biebond St.-Ambrosius Kasterlee - vervoer bijen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

44.Goedkeuring aanpassing retributies toerisme.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

45.Goedkeuring ontwerpversie reglement MMC- specifiek vervoer voor vervoer van en naar vaccinatiecentrum

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 8 MAART 2021

 

46.Dossier stroomgebiedbeheerplan - standpunt bezwaar reductiedoelstellingen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021