Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 2 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

2. Aanpassing bevoegdheden schepenen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

3. Goedkeuring minnelijke regeling, voorgesteld door expert van de tegenpartij

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

4. Goedkeuring machtiging aan Stad Herentals om in onze naam een verwerkingsovereenkomst te tekenen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

5. Aanstelling advocaat voor dagvaarding inzake schijnsamenwoonst voor rechtbank van 1ste aanleg te Turnhout

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

6. Goedkeuring van het uitlenen van een lampenset als test ten behoeve van de chirofeesten

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

7. Personeel / Goedkeuring resultaten examenprocedure TA wegen - chauffeur/stratenmaker (contractueel, voltijds, niveau D1-D3)

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

8. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

9. Herziening plaatsing cabine op openbaar domein Hofstraat

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

10. Goedkeuring verrekening 32 - Binnenschrijnwerk inzake bestek 2019068 Renovatie OC Lichtaart

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

11. Goedkeuring gunning inzake bestek 2021047 "Schoonmaak ramen gemeentelijke gebouwen 2021-2025 "

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

12. Goedkeuring vorderingsstaat 1 inzake bestek 2021013 "Wegmarkeringen 2021-2025"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

13. Goedkeuring vorderingsstaat 1 inzake bestek 2020049 "Vervanging buitenschrijnwerk KSA-KLJ Lichtaart"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

14. Goedkeuring vorderingsstaat 1 BIS inzake bestek 2020049 "Vervanging buitenschrijnwerk KSA-KLJ Lichtaart "

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

15. Goedkeuring vorderingsstaat 2 inzake bestek 2012022 "Machinaal scheren van hagen 2021-2024"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

16. Goedkeuring vorderingsstaat 1 inzake bestek 2012005 "Maaien van wegbermen en grachtentaluds 2021"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

17. Goedkeuring opzegging ‘softwarepakket inschrijvingen activiteiten vrije tijd i-school’ inzake bestek 2016043 Aankoop pakket zaalreservatiebeheer - inschrijvingen activiteiten vrijetijd

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

18. Omgeving / Omgevingsvergunning OMV202122 / Beslissing / het slopen van de bestaande ontvangstruimte, het uitbreiden van een bestaand gebouw ter verlenging van de africhtingsruimte, het bouwen van een ontvangstruimte, de regularisatie van kleine afwijkingen aan bestaande gebouwen, de regularisatie van silo's, een paddock en verharding en de exploitatie van een paardenhouderij met toebehoren / Eerselingenstraat 47 / Gedeeltelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

19. Omgeving / Advies inzake het beroep ingesteld in dossier OMV202150 - Vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, het aanleggen van verharding op een perceel gelegen te Pastorijstraat 42, 2460 Kasterlee, afdeling 1 sectie F nrs. 322D2 en 322P2

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

20. Omgevingsvergunning OMV2021186 voor schrappen van verbod tot dempen/inbuizen van de gracht op een perceel gelegen Krombrakenstraat 23, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie C 388 B / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

21. Omgevingsvergunning OMV2021229 voor  het bouwen van een woning met carport en het aanleggen van terras en verharding op een perceel gelegen ,  , (afd. 3) sectie C 368 M2, (afd. 3) sectie C 368 H2 en (afd. 3) sectie C 368 N2 / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

22. Omgevingsvergunning OMV2021230 voor  het bouwen van een woning met carport en het aanleggen van terras en verharding op een perceel gelegen ,  , (afd. 3) sectie C 368 M2, (afd. 3) sectie C 368 H2, (afd. 3) sectie C 368 N2 en (afd. 3) sectie C 377 E / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

23. Omgevingsvergunning OMV2021236 voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op een perceel gelegen Klein Beeldekensplein 7, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 304 F / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

24. Omgevingsvergunning OMV2021244 voor  het bouwen van een woning, het aanleggen van terras en verharding en het uitvoeren van terreinaanlegwerken op een perceel gelegen Sint-Rochusstraat 49A, 49B en 51, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 1572 B / Vergunning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021

 

26. Omgeving / Aktename omgevingsvergunning OMV2021294ME voor het creëren van een zorgwoning op een perceel gelegen Kattenhagenstraat 30, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 105 B

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 24/08/2021