Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 19 APRIL 2021

Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

1.Goedkeuring antwoord schriftelijke vragen Jeroen Van de Water

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

2.Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

4.Goedkeuring aanvraag terrasvergunning Kastels Koffiehuis, Turnhoutsebaan 13

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

5.Personeel / aanstelling stafmedewerker lokale economie (contractueel, niveau B1-B3, halftijds)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

6.Personeel / aanstelling projectmedewerker interne zaken (contractueel, niveau A1-A3, voltijds)

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

7.Personeel / VT - Toerisme - aanstelling waarnemend functiehouder coördinator toerisme

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

8.Arbeidsongeval  8 februari 2021  - niet aanvaarding wegens feiten niet bewezen

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

9.Personeel / Openverklaring administratief medewerker toerisme  - voltijds  - niveau C1-C3 - contractueel voor bepaalde en onbepaalde duur + contractuele werfreserve

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

10.Goedkeuring openbare verkoop afgeschreven goederen gemeente en verloren voorwerpen.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

11.Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

12.Bezwaarschrift  -  aangifte tweede verblijf - aanslagjaar 2021 - Venheide

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

13.Bezwaarschrift  - aangifte tweede verblijf - aanslagjaar 2021- Hogenberg Heiken 1

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

14.Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

15.Goedkeuring aanvraag van Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken op het openbaar domein Mgr. Miertsstraat te Kasterlee.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

16.Omgevingsvergunning A202030 voor het verkavelen van een perceel in 6 loten voor open bebouwing en het slopen van een woning en een bijgebouw op een perceel gelegen Kasterlee, Olensteenweg 8, (afd. 2) sectie D 223 E37 / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

17.Omgeving / Omgevingsvergunning OMV2020380 / Beslissing / Het plaatsen van een breekinstallatie en een zeefinstallatie, het aanleggen van een inrit (toegangsweg) en diverse materiaalzones voor opslag en het exploiteren van een bedrijf voor bouwwerkzaamheden met toebehoren op een perceel gelegen Retiesebaan 254, 2460 Kasterlee, (afd. 1) sectie B 229 H, (afd. 1) sectie B 230 R, (afd. 1) sectie B 230 K, (afd. 1) sectie B 230 L, (afd. 1) sectie B 233 N en (afd. 1) sectie B 234 A / Gedeeltelijk voorwaardelijk ver

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

18.Omgeving / Omgevingsvergunning OMV2020413 / Beslissing / Het bouwen van een bedrijfsgebouw, het ophogen van het perceel, het kappen van bomen, het aanleggen van parkeerplaatsen en verharding en de exploitatie van een bedrijf voor het verhuren van feestmateriaal op een perceel gelegen Kemelbeekstraat 16, 2460 Kasterlee, (afd. 3) sectie C 913 B / Voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

20.Omgeving / OMV2021125 / Omgevingsvergunningaanvraag / verbouwen van een schuur, aanleggen van een infiltratiezone en verandering van een varkensbedrijf door wijziging en uitbreiding op een perceel gelegen Zavel 8, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie C 1111 H, (afd. 2) sectie C 1111 K en (afd. 2) sectie C 1113 E /  Advies

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

21.Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘De Hel van Kasterlee’

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

van MAANDAG 19 APRIL 2021

 

22.Goedkeuring om Belpop Bonanza Kempen boek te verkopen in de bibliotheken.

Aangenomen
 

 

Publicatiedatum: 27/04/2021