Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 19 JULI 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

2. Personeel / Aanstelling polyvalent technisch assistent wegen - mechanica/wagenpark (niveau D1-D3) - contractueel voor onbepaalde duur - voltijds + aanleg werfreserve

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

3. Personeel / Aanstelling afdelingshoofd vrije tijd (niveau A1-A3, voltijds, contractueel) en aanleg van contractuele en statutaire werfreserve

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

4. Personeel / Aanvaarding resultaten selectieprocedure voor polyvalent technisch assistent gebouwen - all-round klusjesman (niveau D1-D3, voltijds, contractueel)

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

5. Goedkeuring ambulante handel Kabouterstraat 9

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

6. Kennisname statutenwijziging SVK-ISOM en principiële goedkeuring toetreding


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

7. Goedkeuring bekendmaking rookstopcursus via intergemeentelijk preventiebeleid

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

8. Vastleggen onkostenvergoeding BOV (Bewegen op Verwijzing)

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

12. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

13. Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

14. Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

15. Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

16. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van belastingkohier

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

17. Bezwaarschrift  - milieubelasting/ firma's - aanslagjaar 2021 - fichenr. 15514

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

18. Bezwaarschrift  - belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021 - fichenr. 8724

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

19. Bezwaarschrift  - belasting op leegstand van woningen en gebouwen - aanslagjaar 2021 - fichenr. 6659

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

20. Kandidatuur innovatief pilootproject 'Rollend Capaciteitsfonds

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

21. Goedkeuring afroep raamcontract architect voor sporthal Duineneind en  aanpassen ereloon uitvoering raamcontract fietsenstallingen inzake bestek 2017029 "Ontwerper - Architect in regie 2017 - 2021"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

22. Goedkeuring gunning - Wifi4EU

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

23. Goedkeuring gunningsverslag VMM - hermeandering Kleine Nete t.h.v. recreatiedomein Ark van Noe te Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

24. Goedkeuring vorderingsstaat 1 machinaal scheren hagen scheerbeurt voorjaar 2021 inzake bestek 2021022 Machinaal scheren van hagen 2021-2024

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

25. Goedkeuring vorderingsstaat 1 - eindstaat inzake bestek 2019069 Wandel -en fietsbrug Grote Kaliebeek

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

26. Goedkeuring verrekening 2 - aanpassen fietssluis  inzake bestek 2019069 Wandel -en fietsbrug Grote Kaliebeek

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

27. Goedkeuring 2 offertes restauratie en conservatie, en plaatsen 6 monumenten Met te Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

28. Goedkeuring ingebrekestelling inzake bestek 2017010 Opmaak uitvoeringsdossier Bloemenwijk - fase 1

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

29. Goedkeuring definitieve oplevering inzake bestek 2017010 Opmaak uitvoeringsdossier Bloemenwijk - fase 1

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

30. Goedkeuring verlenging looptijd opdracht 'Leveren van dranken voor gemeentelijke gebouwen'

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

31. Goedkeuring lastvoorwaarden inzake bestek 2021048 Houten banken slapende reus

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

32. Goedkeuring aanvraag van Proximus voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken op het openbaar domein De Maneschijn te Kasterlee.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

33. Lokale woontoets - Geelse Huisvesting - Hofstraat fase 2

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

34. Besluit tot opname in vergunningenregister - GCL/27 - Plaats 18 - dubbele garage naast de woning

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

35. Besluit tot opname in vergunningenregister - GCK/540 - een magazijn/loods - Pellemanstraat 13 - (afd. 1) sectie F nr. 262 R

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

36. Omgevingsvergunning OMV202160 voor het bouwen van een eengezinswoning met carport, het aanleggen van een terras en verharding, het kappen van bomen, het ophogen van het perceel op een perceel gelegen Olensteenweg, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie D 221 D8 / Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

37. Aktename verzaking verkaveling A20171 gelegen te Kasterlee, 1ste afdeling, Vijverstraat, sectie F nr. 230 H, 230 K

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

39. Omgeving / Aktename omgevingsvergunning OMV2021272ME voor het creëren van een zorgwoning op een perceel gelegen Kasterleesteenweg 30 bus 3, 2460 Kasterlee, (afd. 2) sectie B 522 L

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

40. Beslissing tot indiening van een aanvraag tot Omgevingsvergunning voor het bouwen van een wachthuisje en het aanleggen van verharding op het kerkhof van Tielen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

41. Beslissing tot indiening van een aanvraag tot Omgevingsvergunning voor het bouwen van een wachthuisje en het aanleggen van verharding op het kerkhof van Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

42. Goedkeuring plaatsen van gevelbord "Flor Peeterswandeling" aan het gemeentehuis van Tielen "Erfgoedhuis", Tielendorp 1, 2460 Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

43. Toestemming inleiden herstelvordering Diestweg - BM 802

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

44. Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Marathon’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

45. Goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Mazelkermis’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

46. Bodem / Grondeninformatieregister / Aanpassing / Kasterleesteenweg

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

47. Bodem / Grondeninformatieregister / Aanpassing / Langenberg

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

48. Goedkeuring gebruik sporthal Tielenhei door Fam. Van Tichelen op zaterdag 23 oktober 2021


Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

49. Goedkeuring aanvraag tot toekenning van tarief lokaal voor gebruik gemeentelijke Vrijetijdsinfrastructuur voor Ar-Tur

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

50. Goedkeuring aanvraag tot toekenning van tarief lokaal voor gebruik gemeentelijke Vrijetijdsinfrastructuur voor Liebe vzw

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

51. Toelating uitreiking fiscaal attest danskamp Balance - feitelijke vereniging

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

54. Goedkeuring verkoop fietskaart Limburg + Treinstapper 1 (Grote Routepaden)

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

55. Goedkeuring aankoop tijdelijke webshop dienst toerisme

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

56. Goedkeuring verschuiving meerjarenplan

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 19 JULI 2021

 

57. Goedkeuring noodhulp

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021