Gemeente Kasterlee

Overzichtslijst raadsbesluiten College van burgemeester en schepenen van 6 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

1. Goedkeuring notulen vorige zitting

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

4. Annulering ambulante handel Kabouterstraat 9 Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

5. Goedkeuring organisatie infosessie geluksdriehoek

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

6. Goedkeuring lijsten bestelbons, betaalbaarstellingen en opbrengsten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

8. Voorstel tot onwaarde - milieubelasting/ gezinnen  - aanslagjaar 2013  - fiche 13434

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

10. Goedkeuring verrekening 16 - Leveren en plaatsen van ondergrondse afvalbak 200L inzake bestek 2019043 Wegenis -en rioleringswerken De Met

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

11. Goedkeuring verrekening 2 - mazoutketel verwijderen inzake bestek 2021007 Sloop van 2 woningen: Pastorie Tielen en Woning Mgr Cardijnstraat

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

12. Goedkeuring verrekening Kasterlee - Fluvius - verplaatsen 2 gasleidingen, elektriciteit- en OV kabels inzake bestek 2019043 Wegenis -en rioleringswerken De Met

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

13. Goedkeuring gunning inzake bestek 2021046 Reties Heike bosfrezen / plaggen

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

14. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's inzake bestek 2021051 Aankoop drie duurzame voertuigen technische dienst

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

15. Goedkeuring gunning RC Houten banken slapende reus - 2021048 - afroep 1 - 7 banken

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

16. Omgeving / Plaatsen van overwelving en bermverharding ter hoogte van Lichtaartsebaan 33

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

17. Omgeving / Plaatsen van overwelving en bermverharding ter hoogte van Retiesebaan 242A

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

18. Omgeving / Advies inzake het beroep ingesteld in dossier OMV2020409 - vergunning voor het regulariseren van een winkelruimte en 4 appartementen naar een horecazaak en 5 appartementen en de exploitatie van een horecazaak op een perceel gelegen te Leistraat 89, 2460 Kasterlee, afdeling 2 sectie C nrs. 18X, 18W en 18A2

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

19. Gedeeltelijke goedkeuring afwijking geluidsnormen van een niet ingedeelde muziekactiviteit voor het evenement ‘Spiegeltentfestival’

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

20. Goedkeuring projectvoorstellen SPKN II - De grote opkuis

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

21. Landschapspark Kleine  en Grote Nete / engagementsverklaring

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

22. Vragen invoering Diftar

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

23. Goedkeuring gebruik sporthal Tielenhei door Fam. Van Tichelen op zaterdag 23 oktober 2021

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

24. Goedkeuring uitbetaling impulssubsidies en kwaliteitssubsidies sport '21

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

25. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif) "Pomponiafuif" - OCK dd. 20210910

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

26. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif) "Kermisfuif " - OC Kasterlee dd. 20210925

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

27. Vrije Tijd / Evenementen : aanvraag toelating schenken van sterke dranken tijdens occasioneel evenement met elektronisch versterkte muziek (fuif) "Freak Out" - OC Kasterlee dd. 20211030

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

28. Vrije Tijd / Evenementen: extra vragen mbt. organisatie van evenement "verenigingenfoor"

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

29. Goedkeuring realisatie Reuze Rollerpad aan de voet van Kabouterberg in Kasterlee

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 van MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021

 

30. Goedkeuring om wandelzoektocht van Radio Lichtaart te verkopen op het toeristisch infokantoor en te promoten.

Aangenomen
 

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2021